content shortcut
통일부 로고통일부 로고
search

Location and Contact Info

Location and Contact Info

Ministry of Unification

  • Address: Government Complex - Seoul , 209 Sejong-daero(Sejong-ro). Jongno-gu, Republic of Korea
  • Tel : 82-2-1577-1365
  • Fax : 82-2-2100-5759

International cooperation Division

  • Address : Government Complex - Seoul , 209 Sejong-daero(Sejong-ro). Jongno-gu, Republic of Korea
  • Tel : 82-2-2100-5724
  • Fax : 82-2-2100-5759

Location and Contact info

  • For media inquir ies:
  • Tel : 82-2-2100-5625
  • Fax : 82-2-2100-5749